Projektavimas, statyba ir rekonstrukcija

UAB “NORUS” klientams siūlo visas profesionalias statinio projektavimo paslaugas – nuo projektavimo užduoties parengimo iki statybą leidžiančio dokumento gavimo. Mūsų profesionalūs ir atestuoti darbuotojai rengia inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, pastatų, kitų statinių projektinius pasiūlymus, supaprastintus projektus, techninius projektus, techninius darbo projektus, darbo projektus, griovimo aprašus, vykdo projektų vykdymo priežiūrą ir teikia konsultacijas.
Nuo 2012 metų UAB “NORUS” yra atestuotas ypatingų statinių statybos rangovas. Klientams siūlome šias statybos ir rekonstrukcijos paslaugas:
  • Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba ir rekonstrukcija
  • Susisiekimo komunikacijų statyba ir rekonstrukcija
  • Hidrotechninių statinių statyba ir rekonstrukcija
  • Vandens gerinimo įrenginių statyba ir rekonstrukcija
  • Nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstrukcija
  • Inžinerinių tinklų statyba ir rekonstrukcija
  • Kultūros paveldo statinių rekonstrukcija
  • Bendrastatybiniai darbai
  • Genrangos paslaugos

Visi darbai yra vykdomi remiantis teisiniais ir normatyviniais dokumentais, atsižvelgiant į ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 reikalavimus.