Garantinis aptarnavimas

Objektuose atliekame Statinio garantinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų, susijusių teisės aktų reikalavimus, identifikuojame statybos defektus, atliekame defektų priežasčių ir pasekmių analizę, teikiame visas garantinio aptarnavimo paslaugas.